A repce-fénybogár elleni védekezés nehézségei és lehetősége

Borítókép

Az őszi káposztarepce, az olajretek, a mustár és a keresztes virágú zöldítés vetésterületének növekedése a repce-fénybogár (Meligethes aeneus – 1. kép) jelentőségének és az általa okozott terméskiesés mértékének növekedését, ugyanakkor az ellene való hatékony védekezés nehézkesebbé válását hozta magával.

A repce-fénybogár tartósan 9oC felett kezdi meg a betelepülését, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiai állapotának időszakában.


1. kép: Repce-fénybogár és kártétele

A repce-fénybogár elleni védekezés közkedvelt eszköze a piretroid hatóanyagcsoportba tartozó taglózó hatású termékek valamelyike. Azok gyors és olcsó voltuk miatt a védekezés alapkészítményeivé váltak. Túlhasználatuk okán az utóbbi években több esetben figyelték meg csökkent hatékonyságukat, jelentős termésveszteség kialakulását.

Ezen októl vezérelve a IRAC szabadalmaztatott piretroidrezisztencia-vizsgálati módszerével 5 éve kezdődtek meg az egész ország területére kiterjedő felvételezések. A Nébih növényvédelmi zoológusainak segítségével végzett vizsgálatok beigazolták a hatóanyagcsoporttal szembeni, termelői szinten tapasztalt hatékonyságromlást, a piretroidtolerancia erősödését, szélsőséges esetben a rezisztencia kialakulását (1. ábra).


1. ábra: A piretroid-ellenálló egyedek aránya 5 év alatt 11%-ról 98%-ra emelkedett (barna és piros színnel jelölve)!

Az Avaunt® 150 EC rovarölő szerrel is folyt Európa-szerte rezisztenciavizsgálat, mely esetben kizárólag érzékeny fénybogár populációk figyelhetők meg, ez a tény az ellenük való védekezés alapkészítményévé emelte ezt a rovarölő szert. Magyarországon 2018-ban több helyszínen (2. ábra) ismétlődött meg a teszt. Ez alkalommal is bebizonyosodott, hogy az Avaunt® 150 EC továbbra is hatékony a repce-fénybogár ellen.


2. ábra: IRAC módszeres indoxakarb (Avaunt® 150 EC) hatékonysági vizsgálat eredményei, 2018

Az FMC saját és a termelői tapasztalatok alapján a fénybogáregyedek betelepedésének időszakában, a repce rejtett vagy zöldbimbós fenológiájában kijuttatott Avaunt® 150 EC 170 ml/ha dózisában az időjárástól függetlenül, 8-(10) napos tartamhatásával megvédi a repcét a jelentősebb fénybogár-kártételtől.

Normál évjáratban a zöldbimbós állapottól a virágzás kezdetéig eltelt időt „lefedi” az Avaunt® 150 EC tartamhatása. (A virágbimbók felnyílásával, a fénybogár egyedek pollenhez jutva megszűnnek mint repce károsítók.)

Az Avaunt® 150 EC kontakt és gyomorméreg, a vele történő hatékony védekezés feltétele: a fénybogár betelepüléskori, legkésőbb a repce zöldbimbós állapotában történő permetezés elvégzése. Ilyenkor a virágzatot károsítani igyekvő egyedek az első harapásukat követőn 2-4 órán belül teljesen lebénulnak, károsításuk megszűnik, majd tartalék tápanyagaik függvényében néhány napon belül elpusztulnak. A védekezés eredményeként a virágzati tengely nem kopaszodik fel (2-3. kép).

2.kép: Avaunt® kezelés hatása 3. kép: kezeletlen

Bélmegyer 2018. április 24.

Az Avaunt® 150 EC rovarölő szer főbb tulajdonságai:

  • érzékenyek rá a fénybogár-populációk;
  • tartamhatása van, 8-(10) nap;
  • gyors a károsításblokkoló hatása;
  • bimbós állapotban történt permetezés után, a kinyíló virágot látogató méhek nem károsodnak;
  • keverhető más készítményekkel pl: Komplex Kénesbór lombtrágyával;
  • engedélyezett: őszi káposztarepcében, olajretekben és mustárban.

www.fmcagro.hu
FMC-Agro Hungary Kft.

A növényvédő szereket biztonságosan és felelősséggel használja! Kérjük, mindig kövesse a készítmény címkéjén leírtakat annak alkalmazásakor! Az ® jellel jelölt termékek az FMC Corporation vagy leányvállalatainak márkanevei.

Tartalom közti banner a cikk végére
no